Přípravná fáze rekonstrukce je u konce

18. 1. 2013 | Přípravná fáze rekonstrukce Historické budovy Národního muzea je u konce. Vláda má na lednovém zasedání projednat podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, tendr má být uzavřen v polovině roku. Stavební práce budou podle předběžných předpokladů trvat do prosince 2016, jejich rozpočet činí téměř tři miliardy korun včetně DPH. Národní muzeum již má k dispozici všechna potřebná stavební povolení.

foto lva ze Schnirchova sousoší u kopule Historické budovy Národního muzea. Socha je v havarijním stavu.

Součástí stavebních prací bude vybudování nových expozic, rozšíření zázemí pro návštěvníky, nebo zpřístupnění atraktivních prostor v kupoli budovy. Vybudována bude také spojovací chodba mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea (bývalé Federální shromáždění).

Další výběrové řízení bylo vypsáno na restaurátorské práce a odborné opravy sochařské výzdoby interiéru a mobiliáře. Během příštího roku mají být také vybráni architekti, kteří se budou podílet na podobě nových expozic. Na jejich přípravu bylo vyčleněno půl miliardy korun, jejichž čerpání je nastaveno do roku 2017.

Historická budova Národního muzea nebyla od svého vzniku v roce 1891 významněji opravována a nachází se v havarijním stavu. Cílem rekonstrukce je zastavit rychle se zhoršující stavební stav objektu, jeho výtvarných a umělecko-řemeslných prvků, technického zázemí a inženýrských sítí.

Oprava zlepší funkčnost a prostorové využití objektu.

Propojením historické budovy s novou muzejní budovou vznikne muzejně-kulturní komplex, provázaný technicky a provozně, o celkové výstavní ploše 11.000 metrů čtverečních.

Příprava generální opravy Historické budovy stála zatím 548 milionů korun. Finance byly využity na stěhování sbírek, sanační práce, dokončování rozsáhlých depozitářů v Terezíně i dosavadní úpravy Nové budovy Národního muzea. I tu čeká v tomto roce rekonstrukce s cílem zvýšit komfort budovy pro návštěvníky. Nově má být vybudován evakuační výtah, vylepšeny únikové prostory a protipožární ochrana.

Veřejnosti pak bude přístupné i čtvrté patro Nové budovy Národního muzea, kde má být koncem tohoto roku otevřena přírodovědecká expozice Archa Noemova. Díky propojení obou budov rozšíří Národní muzeum své výstavní prostory v centru Prahy na dvojnásobek. Návštěvníci tak budou moci obdivovat mnoho unikátních sbírkových předmětů, které byly doposud ukryty v depozitářích.

Více o budoucí podobě zrekonstruované Historické budovy Národního muzea se dočtete zde.

(dan)