Přípravy restaurování výzdoby muzea trvaly několik let

09.05.2013 | Při tolik potřebné rekonstrukci Historické budovy Národního muzea se pozornost nesoustředí jen na stavební práce a projektování nových expozic. Velká péče je samozřejmě věnována i restaurování maleb, soch a dalších prvků této Národní kulturní památky. Co všechno se muselo zajistit a naplánovat?

Podívejte se na video:

 

Příprava na tyto náročné práce zabrala několik let. Zpracován byl Stavebně-historický průzkum, který zachycuje veškeré proměny, jimiž si v průběhu své existence budova prošla. Zohledněna v něm je i původní projektová dokumentace, která byla zdigitalizována a použita již v předprojektové a projektové přípravě. Generální rekonstrukce umožní částečně navrátit vnitřním prostorám jejich autentický ráz a to díky pečlivému Projektu interiéru a Projektu souhrnného výtvarného řešení, kde jsou zohledněny původní barevnosti místností, jejich rozvržení i vybavení.

Svůj čas si vyžádalo i provedení důležité pasportizace veškerých umělecko-řemeslných prvků. Nyní má tedy každý takový prvek (truhlářský, štukový, kamenický, pasířský, malířský atd.) v budově svou vlastní kartu s identifikačním číslem a všemi potřebnými údaji.

fotografie sochy

Důkladné inventarizaci se nevyhnul ani mobiliář budovy. Nejcennější části původního nábytku, jakými jsou například vitríny části mineralogické expozice (podle návrhů architekta Josefa Schulze), budou použity i v rámci nových expozic. Mobiliář, který nebude do nových expozic začleněn, bude v rámci možností nadále využíván pro potřeby Národního muzea.

Než se jednotlivých částí interiéru i exteriéru ujmou ruce restaurátorů, byly vypracovány desítky předběžných restaurátorských záměrů.

Jednoduchá nebude ani deistalace některých součástí výzdoby budovy, na což je však pamatováno v Projektu ochrany a odstrojení. Z důvodu špatného stavu již musela být z budovy za přítomnosti odborníků snesena socha Krása a sousoší Géniů. To je v současné době intenzivně restaurováno a v sochařské dílně vzniká i jeho kopie. Originál sousoší se totiž na budovu nevrátí, ale bude zdobit její interiér.

Na celé přípravě se v úzké spolupráci podíleli a nadále budou podílet i památkáři a průběh prací budou pravidelně bedlivě dozorovat jak Národní památkový ústav, tak i Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

O důležitosti takové součinnosti svědčí i vyjádření Pavla Jerieho z Národního památkového ústavu: "Při přípravě a samozřejmě i při vlastní realizaci obnovy každé památkové budovy, a o to více u tak významné budovy, je důležitou podmínkou vzájemný respekt a spolupráce všech zúčastněných subjektů, tedy zejména investora, projektanta i památkové péče. Lze zodpovědně konstatovat, že při přípravě předprojektové i všech stupňů projektové dokumentace celkové obnovy Národního muzea tomu tak je."


JERIE, Pavel. Obnova Historické budovy Národního muzea z hlediska památkové péče, In: Muzeum, zvláštní vydání, s. 32.

 KAM DÁL?  

Za minulostí Historické budovy Národního muzea

Za minulostí Historické budovy Národního muzea - II.díl

Za minulostí Historické budovy Národního muzea III.díl

(per)