Národní muzeum opouštějí poslední sochy a busty

04.12.2013 | V Historické budově Národního muzea byly deinstalovány poslední sochy a busty tvořící významnou část vnitřní umělecké výzdoby budovy. Celkem 14 soch a 62 bust, které představují významné osobnosti české historie, vědy a kultury, bude převezeno na odborná pracoviště, kde bude posouzen jejich stav, vypracován detailní restaurátorský záměr a následně proběhne jeho realizace.

Socha Elišky Přemyslovny na schodišti Historické budovy je připravena k sejmutí z podstavce

Deinstalovány byly sochy a busty z prostor vestibulu, hlavního schodiště, ale zejména z Panteonu, který je ideovým centrem celé budovy a v němž jsou představeny nejvýznamnější osobnosti českých dějin, vědy a kultury. K přemístění soch nadživotní velikosti byl použit hydraulický vozík. Ve 2. patře, kde jsou na soklech kolem schodištní dvorany umístěny bronzové busty mužů zasloužilých o muzeum, musela být instalována speciálně vyrobená lávka. Deinstalované sochy byly pečlivě zabaleny, označeny a budou převezeny do odborných dílen, kde bude posouzen jejich stav a dojde k jejich restaurování na základě vypracovaných restaurátorských záměrů. Na průběh všech prací dohlíží Národní památkový ústav.

Sochy, busty i další prvky výzdoby a vnitřního vybavení byly podrobně zaevidovány při provádění pasportizace veškerých umělecko-řemeslných prvků budovy.

Pro každý prvek byla vypracována karta s identifikačním číslem a ostatními potřebnými údaji. Většina soch a bust, které mají svým umístěním v budově symbolický význam, bude po rekonstrukci Historické budovy Národního muzea na svých původních místech znovu vytvářet autentický ráz vnitřních prostor.

Společně s nimi se demontují a připravují k transportu i Schulzovy vitríny.

Přípravy restaurování výzdoby muzea trvaly několik let. Zpracován byl Stavebně-historický průzkum, který zachycuje veškeré proměny, jimiž si v průběhu své existence budova prošla. Zohledněna v něm je i původní projektová dokumentace, která byla zdigitalizována a použita již v předprojektové a projektové přípravě. Generální rekonstrukce umožní částečně navrátit vnitřním prostorám jejich autentický ráz a to díky pečlivému Projektu interiéru a Projektu souhrnného výtvarného řešení, kde jsou zohledněny původní barevnosti místností, jejich rozvržení i vybavení. Svůj čas si vyžádalo i provedení důležité pasportizace veškerých umělecko-řemeslných prvků. Nyní má tedy každý takový prvek (truhlářský, štukový, kamenický, pasířský, malířský atd.) v budově svou vlastní kartu s identifikačním číslem a všemi potřebnými údaji.

Deinstalace bust z Pantheonu Historické budovy Národního muzea

Muzejní budova architekta Josefa Schulze, nacházející se v horní části Václavského náměstí, byla slavnostně otevřena roku 1891. Tento honosný palác měl být reprezentativním prostorem české vědy a umění. Již záhy po otevření muzea bylo zřejmé, že objekt nebude stačit rostoucím potřebám muzea. Zejména chybějící prostory pro depozitáře byly problémem, který zůstal aktuální po celé 20. století. Složitému a nákladnému procesu rekonstrukce předcházelo vybudování depozitářů mimo centrum Prahy, největší stěhování sbírkových předmětů v dějinách českého muzejnictví a samozřejmě zpracování nesmírně rozsáhlé projektové dokumentace.

Více fotografií z akce:

gallery

KAM DÁL?

Moderní muzejní komplex v centru metropole

Nová budova splnila sen o rozšíření muzea

Po stopách tajemství Historické budovy Národního muzea

(dan)