VIDEO: Muzejní kufřík cestuje po celé republice

16.01.2014 | Pracovníci Národního muzea vyráží v rámci projektu „Dotkni se 20. století“ do škol a seznamují žáky pomocí sbírkových předmětů s našimi moderními dějinami.

 

Je chladné prosincové ráno, když přijíždíme na vlakové nádraží v Hradci Králové. Stihneme si dát na stánku kávu a pak už rychle do ZŠ Habrmanova, kde na nás čekají „deváťáci“. V 8,45 zde začíná naše prezentace. Poté, co žáky paní učitelka pomůže rozdělit do dvou skupin, se každá skupina věnuje předmětům vytaženým z „muzejního kufříku“, který jsme si přivezli s sebou.

Co je to muzejní kufřík?

Obyčejný černý kufřík, ve kterém jsou přichystány kopie sbírkových předmětů ze sbírek Národního muzea. Ke každému z těchto předmětů se váže nějaký příběh, který má pomoci žákům lépe porozumět minulosti, nebo chcete-li historii.

Muzejní kufříkPoté, co každá skupina žáků dostane jeden předmět z kufříku, má za úkol zjistit, o jakou věc se jedná a jaký je její příběh. Pomoci jim mohou jejich dosavadní znalosti z dějepisu, a taky týmová spolupráce. Když žáci tápou, pomůže jim s doplněním příběhu předmětu Ivan Malý, koordinátor projektu za Národní muzeum. Ten vysvětluje: „ Využíváme metodu objektového učení, to znamená, že badatelská činnost žáků je v první fázi projektu založena na pozorování a tázání se po předmětu.“

Výuková hodina vyhrazená prezentaci muzejního kufříku rychle uběhla. Nyní je další práce na žácích samotných. „ V druhé fázi budou žáci ověřovat a prohlubovat své předchozí bádání. Pro klíčové roky 1918 a 1938 budou žáci aktivně vyhledávat informace v knihovnách. Pro klíčové roky 1948, 1968 a 1989 bude využita metoda orální historie, kdy vybraní pamětníci svým vyprávěním pomáhají rekonstruovat příběh daného předmětu a žáci mapují události a dobu spojenou s daným předmětem“, říká Ivan Malý a dodává: „v závěrečné fázi projektu se žáci vrací do školy, zpracovávají a zveřejňují výsledky své práce.“

Muzejník kufřík navštíví v příštích měsících řadu dalších základních a středních škol, kde pomůže žákům a studentům poznat blíže české dějiny 20. století.

Projekt Dotkni se 20. století! je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Loga projektu

 

KAM DÁL?

Cyklus Film a muzeum učí poznávat dějiny 20. století

Soutěž Příběh exponátu vdechla život čertům i smrtce

VIDEO: Návrat do časů lovců a sběračů

 

(dan)