Slavná socha od Vincence Makovského zajímá restaurátory

24. 10. 2013 | Monumentální sousoší Nový věk, které stojí na vysokém soklu ve tvaru T před Novou budovou Národního muzea, je dílem sochaře Vincence Makovského. Socha byla původně vytvořena pro československý pavilon na světovou výstavu EXPO 1958, kde také získala Velkou cenu světové expozice v Bruselu. Sousoší je na svém místě od začátku 70. let 20. století, a proto nastal čas zjistit, v jakém se nachází stavu.

Hlava ženy v sousoší Nový věk

Restaurátor Ivan Houska spolu se svými kolegy proto provedli na sousoší restaurátorský průzkum. Jednalo se o překvapivě rychlou akci - více než osmimetrové lešení bylo postaveno během 20 minut, následoval výstup na sochu a fotodokumentace stávajícího stavu.

Bylo nutné zjistit, v jakém stavu je povrch sousoší, jeho kotevní prvky a  nosný sokl. Jedinou možností, jak se podívat dovnitř soklu sousoší, bylo zavedení speciální kamery. Ivan Houska díky kameře zjistil, že kotvení je v pořádku a sousoší tak při následném restaurování zůstane na svém místě a nebude nutné je sejmout. Spojovací materiál na montýrkách jednotlivých bronzových dílů sousoší je sice již napaden korozí, ale jeho stav ještě nevyžaduje výměnu. Na sousoší se bude restaurovat pouze bronzový povrch, který je nyní pokryt prachovými depozity, krustami a korozními produkty bronzu s převažující vrstvou antleritu. Sousoší bude očištěno mechanickou cestou a povrch bude fixován konzervačním voskem. Zároveň bude restaurován i kamenný obklad železobetonového nosného pilíře. Několik desek je prasklých, nebo uvolněných a proto je bude nutné sejmout. Kamenný obklad se bude čistit a musí se znovu přespárovat.

Během dvou hodin měli restaurátoři hotovo a opět bleskově sejmuli lešení. Průzkum a vypracování restaurátorského záměru je důležité pro následné restaurování. To by se mělo, pokud bude postup schválen památkáři, uskutečnit příští rok.

Podívejte se na video z restaurátorského průzkumu:

 

Sousoší Nový věk od Vincence Makovského

Sochař Vincenc Makovský je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů meziválečné avantgardy. Od třicátých let v jeho díle začal převažovat realismus. V poválečném období se věnoval převážně monumentálním pomníkovým realizacím, mezi něž patří i bronzové sousoší Nový věk. To, které najdeme před Novou budovou Národního muzea, je druhým odlitkem - originál je umístěn před brněnským výstavištěm.

alegorické slunce - trhání gigantických hmotAlegorické sousoší Nový věk znázorňuje postavu muže držícího v rukou plány a ženu s mísou plnou květin a ovoce; uprostřed mezi nimi se nachází stylizované slunce. O něm napsal Vincenc Makovský následující: "Nemohl jsem udělat slunce postaru. Musel jsem je pojmout docela jinak, než se dělalo dosud. To je nový svět. To je trhání gigantických hmot. A tak na základě současného pravdivého pohledu jsem chtěl udělat i já svoje slunce, které mi mělo v souhrnu koncentrovat názor na vesmír i na člověka z dnešního neopakovatelného hlediska."

Historik umění Jiří Hlušička k tomu ve své knize o Makovském píše: "Slunce, či tedy spíš sluneční energie, vyjádřená dramatickým shlukem plastických celků, představuje zde jednak dominantu obsahovou, jednak skladebnou. S odstředivou silou tryskající plastické útvary, nacházející odezvu ve fromách alegorických postav zemědělství a techniky, spojují jednotlivé části sousoší v průčelně orientovanou soustavu architektonických plánů a mohutných plastických objemů."


V článku byly použity informace z knihy Jiřího Hlušičky Vincenc Makovský.

 

KAM DÁL?

Umělecká výzdoba Nové budovy Národního muzea

Autorský nábytek architekta Karla Pragera

Za minulostí Historické budovy Národního muzea VI. díl

 

(dan)