Jak se připravují nové exponáty

11. 1. 2013 | Největší ještěr na světě a ještěr, který loví potravu v moři... pro potřeby připravované zoologické výstavy v Nové budově Národního muzea a plánované nové expozice v Historické budově Národního muzea probíhají v preparátorské dílně zoologického oddělení již nyní přípravy nových a opravy starších exponátů zvířat.

varan

V tomto článku vám představíme nově vyrobené či upravené exponáty, které jsou určeny pro připravovanou zoologickou výstavu v Nové budově Národního muzea i pro nové expozice, které budou otevřeny po rekonstrukci v Historické budově Národního muzea.

Varan komodský (Varanus comodoensis)

V roce 2010 získalo zoologické oddělení Národního muzea ze ZOO Praha kadaver (tělo uhynulého zvířete) samce varana komodského, který do ZOO doputoval z indonéského Bogoru. Podle vyjádření zoologické zahrady uhynul tento vzácný živočich důsledkem skryté srdeční vady.

Ve volné přírodě se v současné době nalézá přibližně jen 5000 jedinců tohoto největšího žijícího ještěra. Vyskytuje se na omezeném území a patří mezi ohrožené druhy. Proto je jeho vývoz možný výhradně na zvláštní povolení indonéské vlády a přísně podléhá ustanovením CITES (úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Po základním změření tělesných rozměrů (varan měřil na délku 228 cm) byla ze zvířete stažena kůže, uložena do alkoholu a ponechána pro budoucí preparaci. Ze zbytku těla byla vypreparována kostra.

V souvislosti s přípravou nové zoologické výstavy bylo pak v červnu 2012 přikročeno ke stavbě dermoplastického preparátu varana a to tzv. preparací „naměkko“.

Preparací „naměkko“ se označuje způsob, kdy se kůže zvířete navléká na model těla, tzv. pannu, která je vytvořena z materiálů jako je z dřevitá vlna, koudel, pletivo apod. Tato konstrukce je tedy poddajnější - „měkkčí“ než modely ze sádry, laminátu nebo polyuretanu.

model pro varana

V současné době je exponát téměř hotový, čeká se jen na poslední detail – oči, které se vyrábějí na zakázku přímo na míru.

Leguán mořský (Amblyrhynchus cristatus)

Na připravované zoologické výstavě plánujeme vystavit i originální preparát samce galapážského leguána mořského a doplnit jej modelem samce zhotoveného podle skutečného kusu zakoupeného r. 1900 v Hamburku.

Starý model bylo nutno podrobit výrazným úpravám a to jak z důvodu poškození, tak i s ohledem na potřebu upřesnit jeho vzhled. Model zcela přesně neodpovídal skutečnosti, protože byl zhotoven v době, kdy nebylo snadné získat detailní informace o tom, jak přesně vzácná zvířata v přírodě vypadají.

Původní stav modelu leguána mořského.

Exponát byl vytvořen ze sádry, trny na hřbetě byly původně z tvrdého papíru, nyní je nově hřbetní partie vymodelována kombinací papíru a speciální modelářské hmoty. Teprve po doplnění trnitých tuberkulů na hlavě, tvorbě hřebenu na krku a dobarvení, byl leguán kompletní. Novou podobu dostal i podstavec, aby více odpovídal podmínkám přírodního prostředí. Práce, během nichž byl celý model o rozměrech 90 x 65 x 60 cm (délka x výška x šířka) demontován a opraven, trvaly pět měsíců.

Zrestaurovaný model leguána mořského připravený k vystavení


 

Na preparaci a restaurování se podíleli Blanka Švecová, Tereza Josífková a Karel Kadeřábek ze zoologického oddělení Národního muzea.

Článek vznikl ve spolupráci se zoologickým oddělením Přírodovědeckého muzea Národního muzea.

(per)