VIDEO: Jak probíhala expedice do mlžných lesů Peru

13.10.2016 | Práce přírodovědců Národního muzea se neodehrává jen v depozitářích a kancelářích. Důležitou součástí jejich činnosti jsou také výzkumy v terénu. Zoolog Jiří Moravec se například zúčastnil tří dobrodružných výprav do chráněných mlžných lesů v dalekém Peru.

Podívejte se na záběry z expedice:

Jiří Moravec spolupracuje na zoologickém herpetologickém průzkumu chráněných oblastí v centrální oblasti Peru již několik let. Do přírodní rezervace Pui Pui se v letech 2013–2014 vypravil třikrát. Oblast je cenným tropickým ekosystémem. Jedná se o izolovaný horský masiv obehnaný vysokohorskými deštnými lesy, které přecházejí do takzvaných mlžných lesů. Ty se rozestupují do oblasti travnaté horské puny. Vzhledem k této izolovanosti se zde nachází velké množství endemických druhů.

Chráněné lesy přírodní rezervace Pui Pui

Celá lokalita je pro přírodovědce atraktivní i z toho důvodu, že v ní dosud nikdo podobný výzkum neprováděl. Území rezervace je téměř nedotčené lidskou činností a je rájem pro neobyčejně bohatou flóru a faunu. Lze zde potkat pumy nebo medvědy brýlaté. Dokonce i ve výšce čtyř tisíc metrů se vyskytují žáby, které jsou schopny přečkat mrazivé noci skryty v mechu nebo trsech trav. Tyto žáby jsou endemické a nevyskytují se tak nikde jinde na světě.

Foto: rosnička rodu Hypsiboas

Pohyb v oblasti je velmi náročný. Expedice se proto účastnili také průvodci z řad místních obyvatel, kteří vědcům v lesích pomáhali s prosekáváním cesty i dopravou materiálu a zásob. Pro putování horskou punou využili přírodovědci nákladní muly a koně.

Foto: horská puna

Práce vědců má za cíl zmapovat místní flóru i faunu a pomoci tak peruánským kolegům s jejich ochranou. Přírodní bohatství lesů je neustále ohrožováno mýcením. Na základě expedic byl vytvořen první soupis obojživelníků a plazů oblasti, který obsahuje i několik nových druhů. Důležitou pomocí je také příprava jednoduchých průvodců pro místní ochranáře. Předchozí výpravy do sousedního národního parku daly například vzniknout obrázkovému průvodci po žábách tamních horských lesů.

Fotografie lidí v lese

Část materiálu, sesbíraného během výprav, připadla Národnímu muzeu. Naši odborníci nyní pracují na genetickém vyšetření vzorků a popisu nových taxonů.

Foto: had - šnekožrout rodu Dipsas


 

KAM DÁL:

Vyhynulý velescink vystřídal vakovlka

Arachnologové zvolili evropského pavouka roku 2016

Entomologické sbírky v Národním muzeu

(per)

Přírodní vědy