Potomci Čechů na Volyni

02.11.2017 | V polovině 19. století se na Volyňské gubernii vytvořily vhodné podmínky pro nákup pozemnků. Do kolonizace řídce osídlené Volyně se zapojilo několik desítek tisíc Čechů. Během bouřlivého 20. století však většina z českých přistěhovalců, či jejich potomků, využila možnosti návratu do Čech. Poslechněte si rozhovory s členy Matice Volyňské, sédlící v Ukrajinském Lucku, která sdružuije potomky těch, kteří se rozhodli na Volyni zůstat.

Luck, hlavní město Volyňské oblasti, bylo také jedním z míst, kam se přistěhovaly české rodiny během kolonizace Volyňsaké gubernie. V roce 1939 zde žilo více než 100 českých rodin, čítajících 347 členů. Také v okolí Lucku byla na vesnicích silně zastoupena česká menšina. Proto zde byla již v roce 1928 založena česká škola České matice školské v Lucku. Zpočátku školu navštěvoval poměrně malý počet dětí z města. V roce 1935 se česká škola přestěhovala do nově postavené budovy, kterou již navštěvovalo přes 150 žáků, rozdělených do 7 tříd. Ke škole byl zřízen i internát pro děti ze vzdálenějších osad. Česká škola fungovala v Lucku až do roku 1945.

Nyní v přízemí bývalé školní budovy sídlí krajanský spolek Matice Volyňská sdružující potomky českých přistěhovalců. Cílem Matice Volyňské je uchování českého jazyka a tradic a spolupráce s Českou republikou a volyňskými Čechy žijícími v České republice. Spolek pořádá akce a festivaly, jeho činnost je možné sledovat na facebooku.

Informace o Matici školské jsou z knihy: Česká matice školská : 2008, Sdružení Čechů "Matice Volyňská", Luck


Kam dál?

Osudy Volyňských Čechů

(EK)

Historie