Plakáty letních olympijských her

24.06.2016 | Archiv tělesné výchovy a sportu Národního muzea uchovává jednu z největších sbírek sportovních a tělovýchovných plakátů na světě. V současné době dosahuje počet těchto plakátů 9600 kusů. Některé z nich můžete vidět na právě probíhající výstavě Olympijský plakát v Národním památníku na Vítkově.

Kořeny moderního plakátu můžeme nalézt již ve starověku, v antickém Řecku, kdy byly na dřevěných panelech oznamovány obyvatelstvu rozhodnutí vydaná státními orgány. S rozvojem knihtisku v polovině 15. století bylo na veřejných prostranstvích vyvěšováno stále více zpráv, zároveň bylo možné vytvářet i stále více kopií. Důležitý byl také vzrůst gramotnosti. Velkou roli při rozvoji plakátů sehrál pokrok tiskařských technik 18. století. Od poloviny 19. století se stal plakát hlavním reklamním prostředkem a jeho tvorbě se věnovalo mnoho umělců. Důležité je používání barev, které ovlivňuje naše vnímání výsledného díla. Mezi další vlivy patří samotný účel plakátů a událost, pro kterou je určen.

Moderní litografický plakát konce 19. století a počátku 20. století byl od dvacátých let 20. století stále častěji nahrazován plakáty, které byly tištěny ofsetem. V současné době jsou plakáty vytvářeny přímo v počítačích grafiků a designérů.

Olympijské plakáty měly vždy za úkol propagovat následné hry. Vznikaly velké série plakátů, které obsahovaly odkazy na olympijskou symboliku, byl na nich patrný vliv místa konání a styl doby ve které vznikaly, včetně dobových grafických prvků. Většinu prostoru zaujímal pouze obraz s názvem místa konání a letopočtem. Od roku 1928 byly nedílnou soušástí většiny plakátů olympijské kruhy.

Vznik olympijských plakátů byl iniciován prostřednictvím soutěže, kterou vyhlašoval a vyhlašuje organizační výbor her. Tato soutěž bývá otevřena všem umělcům z hostitelské země. V některých případech byli někteří umělci nebo umělecká studia k tvorbě plakátu přímo vyzváni. Často byla vydána přísná pravidla, jaké motivy mají tvůrci na své plakáty zapracovat.

Na výstavě Olympijský plakát se můžete seznámit s kolekcí plakátů z letních olympijských her z této sbírky.

Autorkou textu je Lucie Swierczeková z Archivu dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea.

Fotografie. Plakát LOH 1956 v Melbourne. Zdroj: Národní muzeum


 

Kam dál?

Pes Kvik - čtyřnohý přítel zakladatele Sokola

Aerobik míří do Národního muzea

(EK)

Historie