Když ptáčka lapají... aneb jak probíhá kroužkovací akce

20.09.2016 | Jednou z důležitých činností Kroužkovací stanice Národního muzea je i odchyt a kroužkování ptáků. Získaná data jsou neocenitelným zdrojem informací nejen o migračních trasách ptactva.

Podívejte se na video z průběhu akce:

Kroužkovací stanice Národního muzea již několik let sleduje průtah jednoho z našich nejhojnějších ptačích druhů – pěnice černohlavé, která je zajímavá i tím, že za posledních 40 let zásadně změnila své migrační chování. Odchytová kroužkovací akce s názvem Sylvia (podle latinského označení pěnice černohlavé – Sylvia atricapilla) probíhá u obce Choteč nedaleko Prahy.

gallery

Na akci spolupracuje kolem deseti dobrovolníků, bez jejichž úsilí by ji nebylo možné uskutečnit. Kroužkuje se jednou týdně zhruba do konce října. Den pro kroužkovatele začíná brzy – již v pět hodin ráno. Ještě za tmy rozmístí na vybrané lokalitě sítě a reproduktory s nahrávkou ptačího zpěvu. Sítě následně pravidelně kontrolují. Odchycení ptáci jsou po jednom opatrně umístěni do prodyšných látkových pytlíků a přeneseni na nedaleké stanoviště. Tam jsou zaznamenány jejich biometrické údaje (délka křídla, délka nohy, tučnost atd.) Každý pták je zvážen a opatřen ornitologickým kroužkem. Během pár minut je opět bez sebemenší újmy vypuštěn na svobodu.

Fotografie ptáka s roztaženými křídly

Kroužky s nápisem N. museum Praha a jedinečným číslem jsou pak zásadní při dalším odchytu jedince, nebo jeho nálezu v případě, že uhyne. Díky nim odborníci zjistí, kde se pták v době kontroly či nálezu pohyboval. Touha odhalit, kam ptáci odlétají, byla vždy zásadní motivací pro kroužkování.  V současné době však získaná data hrají roli nejen při sledování migrace, ale na jejich základě mohou odborníci porovnávat vývoj v početnost jednotlivých druhů například i v závislosti na klimatických změnách a dalších faktorech.

Fotografie slavíka modráčka

Za léta trvání akce Silvia přišlo několik zajímavých zpětných hlášení. Ptáci okroužkovaní na Chotči se dostali do Holandska, Francie, nebo i Velké Británie.

Našli jste kroužek s nápisem N. MUSEUM PRAHA?

Nahlášení takového nálezu je pro naše vědce důležité.

Pokud naleznete kroužkovaného ptáka, případně samotný kroužek:

  1. přesně opište identifikační číslo kroužku (pokud informaci zasíláte poštou, je nejlepší celý kroužek narovnat na plocho a vložit do obálky)
  2. uveďte následující důležité údaje(pokud je to možné): datum, místo a okolnosti nálezu (zda byl pták nalezen mrtev, střelen, zabit o dráty, usmrcen dopravním prostředkem apod.), případně o který druh ptáka šlo
  3. nezapomeňte uvést Vaši adresu nebo e-mail - můžete se tak dozvědět zajímavosti o nalezeném ptáku
  4. informace zašlete na email krouzkovaci.stanice@nm.cz, nebo poštou na adresu Hornoměcholupská 34, Praha 10 - Hostivař, 102 00

Pozor na chovatelské kroužky!!
Zatímco ornitologické kroužky lze vždy rozevřít, chovatelské kroužky jsou celistvé válečky s ražbou ven, některé jsou potaženy umělou hmotou. Evidenci těchto kroužků kroužkovací stanice nevede, je zapotřebí se obrátit na nejbližší pobočku Českého svazu chovatelů, popř. přímo na ústředí.

(per)

Přírodní vědy

Diskuse

Test Miki čtvrtek 3. listopadu 2016 17:55
dasdasda dasdasdas pátek 4. listopadu 2016 11:23
test test pátek 4. listopadu 2016 12:23
Nový příspěvek Petr pátek 4. listopadu 2016 12:27