Hudební nástroje jako inspirace výtvarné tvorby

04.09.2017 | Hudba se dá poslouchat, zažít, ale i zachytit v uměleckém díle. Obrazy s hudební tematikou představila v Českém muzeu hudby Eva Hubatová.

Výstava v rámci stálé expozice Českého muzea hudby představuje unikátní výtvarná díla – fotoinformely – Evy Hubatové, inspirované tvarem i zvukem hudebních nástrojů. V expozici je vystavena zhruba polovina děl, celá kolekce čítá kolem 40 motivů s hudební tematikou.

Zachycovat hudbu prostřednictvím obrazů začala výtvarnice a publicistka Eva Hubatová  již před více než třemi lety. Od dětství hudbu milovala – její otec hrál na housle, Eva však k hraní na hudební nástroj neměla patřičné vlohy. Svoji dětskou lásku však neopustila a oklikou se k hudbě po letech vrátila. V průběhu posledních dvaceti let se také jako publicistka a fotoreportérka často pohybovala v hudebním prostředí.

Nakonec se vlivem silných prožitků s hudbou soudobých skladatelů spojila svoje dvě vášně: hudbu a fotografování a začala je také uplatňovat při své výtvarné tvorbě.  

Tato díla vznikají vlastní autorskou technikou fotoinformel, pro kterou je držitelkou ochranné známky, nebo kombinací různých technologických postupů. Prvotní je fotografický záznam nějakého destruktivního detailu, následně upraveného do podoby abstraktního obrazu.

Eva Hubatová svá díla vystavuje nejen u nás, ale svojí tvorbou se prezentovala také na Slovensku,  v Německu, v Belgii – v Bruselu a v rámci charitativní výstavy v africkém hlavním městě Zambie Lusace. Stálá expozice s fotoinformely se od roku 2009 nachází v Kanadě v Seymour Arm Art Gallery. Významná je také její spolupráce s německým vydavatelstvím Edition Brendel.

Hlavním exponátem výstavy v Českém muzeu hudby je fotoinformel Labyrint tónů inspirovaný přímo stálou expozicí historických hudebních nástrojů. Toto dílo autorka věnuje Národnímu muzeu.

Pokud vás zajímá, jak vypadá technika fotoinformelu a jak se dá hudba zachytit prostřednictvím obrazů, navštivte České muzeum hudby a prohlédněte si tato jedinečná umělecká díla. Obrazy budou k vidění ve stálé expozici do 27. 9. 2017.Kam dál?

Flašinety opět ožily!

Barokní perla ukrytá v srdci Prahy

(EK)

Hudba