VIDEO: Výstava Smrt ukáže podoby života a odcházení

19.03.2015 | Smrt je vyvrcholením a koncem života. V Nové budově Národního muzea se mohou návštěvníci seznámit s nejrůznějšími podobami smrti, která zasahuje bez rozdílu všechny – flóru, faunu i homo sapiens.

Díky výstavě Smrt, která se otevírá 20. března 2015, si návštěvníci Nové budovy Národního muzea mohou prohlédnout unikátní exponáty, které představují smrt jako odvěkou a nedílnou součást existence všeho živého.

Na jedné straně je smrt v dnešní době spíše vytěsňována na okraj společenského vědomí, na straně druhé je zlehčována v populární kultuře ve formě akčních filmů či počítačových her. I proto vznikla tato výstava; k připomenutí dalších podoby a stránek, které smrt má.

Smrt jako součást věčného koloběhu života

Přípravu výstavy vedli antropologové z Přírodovědeckého muzea Národního muzea. Výstava se otevírá kapitolou Život a smrt v historii Země, mapuje vznik života v dobách nejstarších a představuje smrt jako součást koloběhu přírody. Návštěvníkům přibližuje jedinečné paleontologické a zoologické exponáty, mezi nimiž vyniká například desítky miliónů let stará dolní čelist šelmy rodu Tomocyon z mladotřetihorní lokality Tuchořice.

Další část výstavy s názvem Pohřbívání má jednoznačné motto: „Kdo jste Vy, byli jsme i my, a kdo jsme my, budete i Vy“. Prezentuje kulturu pohřbívání a vše, co je s ní spojené. K vidění tak jsou rekonstrukce jednotlivých typů hrobů včetně jejich výbavy, jako jsou nálezy ze skříňkového hrobu z pozdní doby kamenné nebo egyptská mumie dítěte.

Jaká může být Podoba smrti? Výstava jich vyjmenovává celou řadu – války, popravy, smrtelné nemoci a epidemie, vraždy i sebevraždy. Rozmanitost podob smrti dokládají různé typy paleopatologických nálezů na lidské kostře, ale i popravčí meč z roku 1720 či mučicí nástroje.

Pomyslný příběh výstavy Smrt uzavírá kapitola nazvaná Vyrovnávání se se smrtí a pohřební rituály. Jak vypadala péče o nemocné a umírající a jejich příprava na smrt v minulosti na výstavě ilustrují například dobové grafiky a testamenty. Rituály spojené s umíráním, smrtí a pohřbíváním jsou si v různých kulturách podobné. Nejprve dochází k odloučení mrtvého od světa živých, následuje poslední rozloučení se a vše se uzavírá smiřováním se s faktem nenávratného odchodu blízkého člověka a vzpomínáním. Tento často bolestný proces dokládají ukázky pohřebních a smutečních oděvů, křížů, rakví, liturgických knih a další tematické předměty.

Honosné předměty z pohřbu bohaté germánské ženy z první poloviny 6. století n. l. ze Světce Hrob s párem stříbrných pozlacených spon, který představuje jedinou výraznou práci zvěrného stylu v Čechách, obsahoval dále bronzový cedníček, kování v podobě ryby a mušli Cypraea. Cedníček i kování v podobě ryby jsou symbolem křesťanství a mohou svědčit o kontaktech Langobardů s křesťanským prostředím středomořského (severoafrického) světa. (zdroj: Národní muzeum)

(dan)