Sledujte restaurování nástěnné malby z Afghánistánu

3.2.2016 | Aktualizováno 8. 7. 2016: Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu představí více jak 150 vzácných exponátů. Většina z nich musela být před vystavením restaurována v dílnách Národního muzea. Jeden z unikátních předmětů zůstává stále v rukách restaurátorů. V tomto článku pro vás budeme sledovat postup prací na záchraně nástěnné malby a postupně přinášet nové informace i fotografie.

Fkresba. Kresebná rekonstrukce fresky. Zdroj: Národní muzeum

Na výstavu Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu zapůjčilo předměty Národní muzeum Afghánistánu. Jedná se o předměty afghánského buddhismu, které mají návštěvníkovi přiblížit jednu etapu bohatých dějin této země. Výstavu si můžete prohlédnout od 5. 2. 2016 do 30. 4. 2016 v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.

Národní muzeum se podílí na záchraně kulturního dědictví Afghánistánu. Proto všechny zapůjčené předměty prošly našimi restaurátorskými dílnami.

Jeden z předmětů však bude instalován do výstavy později. Jeho restaurování je totiž velmi náročné. Čtenáři Muzea 3000 mají možnost průběh restaurování v tomto článku sledovat.

Nástěnná malba zobrazuje mužskou postavu s pokrývkou hlavy zdobenou drahými kameny. Na výjevu jsou po boku muže zobrazeny i dvě ženské postavy.
Malba objevená na lokalitě Mes Ajnak je provedena temperou na hliněné omítce a pochází z období 3. – 6. stol. po Kr.

Stav malby před restaurováním

Fragment vykazuje stopy po biologické aktivitě, která poškozuje čitelnost malby. V minulosti došlo k transferu malby na nový podklad, který však není příliš podařený, neboť jednotlivé fragmenty jsou osazeny do rozdílné výšky a na sebe nenavazují. Celé dílo je uloženo do polystyrenové adjustace.

Restaurování bude probíhat několik měsíců od února 2016 a ujme se ho Libor Kocanda, restaurátor malířských děl Historického muzea Národního muzea. Jeho práci můžete sledovat i vy, a to díky tomuto článku, ve kterém budeme postupně aktualizovat informace i fotografie.

Sledujte s námi práci restaurátorů

Cílem navrhovaných prací je srovnání špatně osazených fragmentů malby, odstranění nevyhovujících restaurátorských zásahů a zmírnění strukturálních nerovností povrchu malby. Na konec restaurování odborníci provedou také závěrečnou zacelující retuš.

Podívejte se na malbu před restaurováním:

Na začátku se s námi podívejte na původní stav malby a její kresebné rekonstrukce. Dokumentace výchozího stavu před restaurováním je pro odborníky velmi důležitá.

gallery

Jak se prováděly stěry pro mikrobiologické zkoušky

Na malbě jsou patrné stopy po plísních ve formě černých skvrn. Restaurátoři se proto museli ujistit, do jaké míry plísně dílo ohrožují. Pomocí sterilních vatových tampónů byly provedeny stěry. Takto získané pevné částice byly převedeny na povrch sladinového živného agaru. Po čtrnáctidenní inkubaci mohli odborníci konstatovat, že byl ve vzorcích nalezen jen jeden živý zárodek, což je zanedbatelné množství. Plísně na malbě tedy již nejsou aktivní a není nutné provádět její desinfekci.

gallery

Odstranění prachových nečistot a polystyrenové adjustace

Dalším krokem bylo čištění díla od prachových nečistot. V minulosti byla freska opatřena zpevňujícím nátěrem. Vzhledem k tomu, že před provedením tohoto zásahu nebylo dílo důkladně dočištěno, nečistoty se bohužel propojily s malbou. Libor Kocanda tak musel opatrně provést mechanické odstranění těchto nánosů.
Na pohled výrazným zásahem pak bylo odřezání přebytečné nevhodné polystyrenové adjustace, do které bylo dílo po nalezení v Afghánistánu zasazeno. V dalších dnech bude muset restaurátor dílo zbavit i zbývající části polystyrenové podložky, kterou posléze nahradí vhodnější adjustací.

gallery

Odstranění druhotných tmelů

Aby mohla být malba sejmuta z polystyrenové adjustace, bylo také potřeba odstranit druhotné tmely, kterými byly vyplněny a vizuálně sceleny chybějící části díla. Nerovnost tmelů by při transferu malby na novou podložku způsobovala problémy. I když odstraňování vypadá na fotografiích velmi dramaticky, Libor Kocanda postupoval opatrně. Tmely chemicky narušil xylenem. Provedl také lokální zpevňující přelepy těch částí malby, které by mohly být při práci narušeny. K tomu použil japonský papír a akrylátovou pryskyřici. Tyto dočasné přelepy lze následně odstranit bez jakéhokoli poškození díla.

gallery

Celoplošný přelep lícu malby

Po předchozím kroku, během kterého došlo k lokálnímu zpevní některých částí malby přistoupil restaurátor Libor Kocanda k celoplošnému přelepu lícu malby. Použil k tomu  japonský papír s lepidlem na bázi akrylátové pryskyřice. Tím dojde již k celkovému zpevnění lícové strany malby, čímž se umožní sejmutí zbývající polystyrenové adjustace z rubové strany. Po bezpečném transferu malby na nový podklad bude tento přelep odstraněn bez poškození díla.

gallery

Pryč s polystyrenem!

Došlo na jeden z velmi důležitých kroků restaurování. Z rubové strany díla byl odstraněn zbývající polystyren. Líc fresky byl ještě před tímto krokem opatřen druhým přelepem japonským papírem s větší gramáží, aby nedošlo k porušení subtilní podkladové vrstvy malby. Na rubu tak nyní zůstává jen tkanina, kterou bylo dílo před umístěním do polystyrenu opatřeno.

gallery

Mechanické očištění rubu malby

Poté, co byla malba zbavena nevhodné polystyrenové adjustace, přistoupil restaurátor Libor Kocanda k práci na rubové straně malby. Prvním krokem je mechanické očištění rubové strany pomocí skalpelu. Postupně musel být odstraněn veškerý starý tmel, kterým byla malba přichycena k polystyrenu. Jednalo se vskutku o mravenčí práci.

gallery

Konsolidace rubu malby

Po mechanickém očištění zůstaly na rubu malby zbytky tmelů, které bylo potřeba sejmout. Proto restaurátor Libor Kocanda na zbývající tmely nanesl speciální gel. Ten tmely změkčil, a tak je bylo po několik hodinách možné odstranit. Potom byl hliněný podklad malby Potom byl hliněný podklad ošetřen konsolidantem na bázi organokřemičitanu, který má malbu zpevnit. Nyní se musí nechat malba odpočívat, aby jí během následujících dvou týdnů organokřemičitan prorostl a zpevnil celou její strukturu. Potom bude malbu přenést na nový podklad.

gallery

Konečná konsolidace rubu malby

Zpevněná rubová strana malby byla potřeba finálně ošetřit. Proto na ni restaurátor Libor Kocanda nanesl na plátno poslední vrstvu tmelu, který zjišťuje tuto stranu transferu. Tmel je složen z boloňské křídy, planatolu a vody.

gallery

Těšte se na další kroky našich restaurátorů, které zde budeme průběžně zveřejňovat.

 


 

Kam dál?

Výstava vypráví dávné příběhy z Číny

(EK)

self promo

Další články rubriky

Muzeum 3000, zpravodajský portál Národního muzea, odhaluje jedinečná tajemství. Více se dozvíte zde!

Loading