Projděte se haptickou stezkou výstavy Ve stínu Olympu

13.03.2013 | Jedinečnou možnost poznat život ve starověkém Řecku prostřednictvím hmatu mají návštěvníci výstavy Ve stínu Olympu. Je zde pro ně připravena haptická stezka, která umožňuje doslova fyzický zážitek z výstavy, a zároveň zpřístupňuje výstavu i nevidomým a slabozrakým. Na této výstavě vám nikdo nebude bránit "ohmatat si" historii, právě naopak!

Podívejte se na video z výstavy Ve stínu Olympu.

 

Haptická část výstavy Ve stínu Olympu doplňuje prezentaci originálních předmětů ve vitrínách kopiemi dobových předmětů, kterých se návštěvníci mohou dotknout a na vlastní kůži tak poznat některá specifika života na našem území v době železné i ve starověkém Řecku.

Na výstavě jsou klasické informační panely doplněny Braillovým písmem. Součástí stezky je i poslechový pult s nahrávkou zvuků několika dobových hudebních nástrojů.

Předměty vyrobené pro výstavu se mohou stát základním stavebním kamenem stálé haptické stezky, plánované v nových expozicích v Historické budově Národního muzea.

Víte, jak se u nás žilo v době slávy starověkého Řecka? Výstava Ve stínu Olympu přiblíží návštěvníkům každodenní život obyvatel Střední Evropy v době železné a současně i v Řecku 6. a 4. století př.n. l.

Haptickou stezku si můžete na vlastní kůži vyzkoušet!

V sobotu 16. března se  výstava Ve stínu Olympu v rámci programu Aspoň na víkend navštiv starověké Řeky a Kelty!  otevře malým návštěvníkům a ožije životem starověkých Řeků i středoevropských Keltů. Výstava potrvá do 24. března 2013.

foto: haptický exponát ve výstavě

 

(dan)