Prohlédněte si rukopis Dvořákovy slavné 9. symfonie

05.04.2012 | České muzeum hudby prodloužilo z důvodu velkého zájmu výstavu, která je věnována životu a dílu Antonína Dvořáka. Návštěvníci si mohou prohlédnout i unikátní rukopis Dvořákovy slavné 9. symfonie.

Unikátní rukopis Dvořákovy slavné 9. symfonie na výstavě věnované tomuto skladateli.

Vystavena je řada vzácných rukopisů Dvořákových slavných děl, mezi kterými jednoznačně vyniká originál 9. symfonie Z Nového světa, řadící se mezi nejhranější skladby vůbec. Nenápadná kniha v tmavé vazbě, do které Antonín Dvořák během svého pobytu v Americe symfonii zaznamenal, jen zřídka opouští bezpečí muzejního depozitáře.  

Připomenuta je také více než stoletá historie Dvořákových skladeb. Během výstavy se může návštěvník zaposlouchat do nepřeberného množství Dvořákovy hudby jak v originále, tak v překvapivých úpravách.


Výstava "Antonín Dvořák" se koná u příležitosti 170. výročí narození slavného hudebního skladatele. Výstava bude přístupná až do 3. června 2012.

Součástí výstavy jsou fotografie z osobního Dvořákova života, jeho křestní list, ale i cestovní pas. Nechybí ani kopie Dvořákova závěrečného vysvědčení z varhanické školy z roku 1859. Dvořák je na něm hodnocen jako "výborný" student.

Divák si na výstavě může prohlédnout mimo jiné Dvořákovu korespondenci se známými osobnostmi a především originální partitury jeho nejslavnějších skladeb.

gallery item video

České muzeum hudby se snaží přiblížit návštěvníkům Dvořákův vztah k divadlu. I proto jsou v hrubých obrysech mapovány okolnosti vzniku Rusalky, včetně ukázek dobových kostýmů a fotografií herců a hereček.

Exponáty pocházejí ze sbírek Českého muzea hudby, které vlastní největší světovou kolekci věnovanou A. Dvořákovi. Tyto předměty jen zcela výjimečně opustí trezorové depozitáře a návštěvníci výstavy mají díky tomu exkluzivní možnost vidět najednou takové množství unikátů.

(adr)