Nová kniha o cestovateli Emilu Holubovi

21.03.2013 | Národní muzeum a nakladatelství Vyšehrad vydaly novou knihu o Dr. Emilu Holubovi, světově proslulém cestovateli a objeviteli nových území v Africe. Je zpracovaná na základě studia archivních dokumentů, a proto se v ní mnohdy objevují skutečnosti dosud nepublikované. V řadě případů bylo možné získat nový pohled na některá údobí či události v Holubově životě, a dokonce vyvrátit léta tradované mýty a omyly, jejichž původcem byl občas i sám cestovatel.

foto: kresby Emila Holuba, časopis Světozor, 1874

Emil Holub byl světově proslulý cestovatel 19. století. Sbírky, které shromáždil na cestách po Africe, jsou chloubou nejvýznamnějších evropských muzeí. Kniha Emil Holub - cestovatel, etnograf, sběratel se snaží přiblížit pozoruhodný život cestovatele. Jejím autorem je Martin Šámal z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.

Emil Holub podnikl dvě cesty na černý kontinent, v letech 1872–1879 a 1883–1887. Strávil zde celkem jedenáct let. S obdivuhodnou houževnatostí se věnoval výzkumům v mnoha oborech, vedle etnografie také botanice, zoologii, geologii, paleontologii nebo archeologii a velkou pozornost věnoval rovněž kartografii či meteorologii.

Jako zručný a nadaný kreslíř dokumentoval své cesty vlastními kresbami.

Tímto komplexním přístupem a vzhledem k neuvěřitelné pracovitosti a píli, se stal v podstatě jakýmsi dokumentátorem Afriky. Toužil Afriku objevovat, což se mu částečně splnilo na území dnešní Zambie. Napsal bezpočet článků, statí a odborných publikací, přičemž cestopisy z obou cest zaujímají zcela výjimečné místo v české cestopisné literatuře.

foto: portrét Emila HolubaSvé africké sbírky představil veřejnosti na několika výstavách, které dodnes vzbuzují úžas množstvím exponátů i vlastní instalací. Intenzivně se věnoval také přednáškové činnosti a jako nikdo před ním zprostředkoval Afriku a život jejích obyvatel široké veřejnosti.

"Žijeme v době výzkumův, a zástupcové všech vzdělaných národů zápasíce vespolek spůsobem nejušlechtilejším snaží se ze vší síly, ba obětují i život svůj, aby odkryli tajemné roušky, jež zahalují nepoznané až podnes končiny naší země!"

To napsal Emil Holub v roce 1880, kdy sháněl finanční protředky na svou druhou africkou výpravu. Výstižně tak zachytil ducha doby. Kniha Emil Holub - cestovatel, etnograf, sběratel je proto také dokumentem o  historii objevování mimoevropského světa.

 

(dan)