Navštivte Památník Josefa Suka v Křečovicích. V kostele zahrají na jeho památku

22. 5. 2012 | V neděli 27. května se v kostele sv. Lukáše odehraje koncert spolu s pietním aktem k uctění památky Josefa Suka. Posluchači si v nedalekém Památníku Josefa Suka budou moci prohlédnout také expozici o životě a díle tohoto skladatele.

Památník skladatele Josefa Suka (1874–1935) se nachází v domku, kde Suk strávil podstatnou část svého života. Domek nechal postavit skladatelův otec v roce 1895. Plánoval, že zde bude Josef Suk, tehdy již proslulý člen Českého kvarteta, pobývat po náročných koncertních cestách.

A opravdu tomu tak bylo. Josef Suk se sem navíc uchyloval v době svých životních krizí. V Křečovicích nacházel klid a měl tak možnost lépe se soustředit na kompozici.

Do Křečovic za ním přijížděly také další významné osobnosti hudebního života, mj. i Antonín Dvořák nebo později Václav Talich. Na sklonku svého života, kdy Josef Suk již nebydlel trvale v Praze, ale odstěhoval se do Benešova, uvolnil domek pro rodinu svého syna.

Josef Suk v Křečovicích Amatérské foto, nedatováno, pův. negativ 12x16 cm. Z fondů Českého muzea hudby. Dnes se v domku Josefa Suka (1874-1935) nachází expozice Památníku Josefa Suka.

Ten zde po skladatelově smrti zřídil památník, který odkázal v roce 1951 státu. V současné době Památník Josefa Suka spravuje Národní muzeum – České muzeum hudby v Praze.

Od roku 2008 je objekt znovu otevřen po rekonstrukci. Ve dvou místnostech se nachází původní nábytek.

V pracovně návštěvníci uvidí Sukův klavír zn. Bösendorfer, psací stůl, obrazy a plastiky, v salónu rodinnou galerii, sbírku porcelánu, medaile a drobné předměty, které si Josef Suk přivážel jako suvenýry z cest po celé Evropě.

Expozice ve zbývající části památníku je věnována Českému kvartetu a Sukovu skladatelskému dílu. Doplněna je promítáním krátkého animovaného filmu.

Základní vstupné činí 30 korun, pro seniory je sníženo na polovinu. Kromě pondělka je otevřeno od 10:00 do 17:00.     

(adr, nm)