Národní muzeum: Začíná rekonstrukce století

20. 4. 2015 | V pondělí 20. dubna 2015 Národní muzeum slavnostně předalo svou Historickou budovu zhotoviteli generální rekonstrukce. Může tak začít tolik potřebná a očekávaná záchrana této jedinečné národní kulturní památky.

Během slavnostního aktu se symbolicky předával i klíč od Historické budovy Národního muzea (zdroj: Národní muzeum)

Za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra kultury Daniela Hermana předalo v pondělí 20. dubna 2015 Národní muzeum svou Historickou budovu Sdružení M-P-I Národní muzeum, jež vyhrálo tendr na její generální rekonstrukci. Hotovo by mělo být za 42 měsíců. Součástí rekonstrukce bude i propojení novorenesanční Historické budovy s Novou budovou Národního muzea. Díky tomu vznikne v centru Prahy unikátní muzejní komplex otevřený a vstřícný všem skupinám návštěvníků.

Dějinné události se na tváři muzejní budovy těžce podepsaly

Budova Národního muzea byla dokončena v roce 1891 podle návrhu architekta Josefa Schulze. Jednalo se o velkoryse řešený muzejní palác a zároveň symbolické místo naší vlasti. Od roku 1891 však budova nebyla výrazněji opravována, naopak v průběhu doby byla opakovaně a těžce poškozována.

V roce 1945 ji zasáhla německá bomba, v roce 1968 se stala terčem střel sovětských vojáků a v 70. letech došlo k narušení její statiky při budování trasy metra A. Zároveň byla necitlivě odříznuta od Václavského náměstí a Vinohrad magistrálou a začala trpět prašností a vibracemi. Při hledání místa pro stavbu muzejní budovy formuloval v roce 1864 zemský sněm požadavek, aby stála na místě, které by „od středu města nebylo příliš vzdálené, avšak přece tiché a klidné, ze všech stran svobodné a přístupné“ a „jehož čistota a klidnost proudem života všedního příliš rušena býti nemá“. Realita v 21. století je však úplně jiná. Muzejní budova již přestala být technologicky a provozně vhodná. Je ve velmi špatném stavu. V roce 2011 bylo dokonce ze strany Hasičského záchranného sboru doporučeno ji pro návštěvníky uzavřít. Také expozice již byly zastaralé a postrádaly ucelenou koncepci.

VIDEO: Jak šel čas s Historickou budovou Národního muzea

Novorenesanční budova architekta Josefa Schulze byla pro muzejní účely postavena velice kvalitně. Při rekonstrukci nebude zásadním způsobem měněna její původní dispozice. Přesto však budova pro návštěvníky dozná několika změn. Budou zastřešena obě muzejní nádvoří, což vytvoří prostor pro vystavení velkorozměrných exponátů, ale také místo pro kavárnu, koncerty a společenské akce. Zpřístupněna bude kupole budovy, ze které je nádherný pohled na celou Prahu. Propojením Historické budovy s Novou budovou podzemní chodbou vznikne moderní muzejní komplex otevřený a vstřícný všem skupinám návštěvníků.

Součástí proměny Národního muzea je pochopitelně i vybudování nových expozic.  Zachován bude koncept historicko-přírodovědného muzea, expozice však budou tvořit jeden komplexní celek a vyprávět ucelený příběh za použití moderních metod a technologií. Muzeum bude mít několik návštěvnických okruhů a zohlední specifické potřeby různých skupin návštěvníků. Zvláštní pozornost bude věnována vzdělávání a komunikaci s dětmi a mládeží. V Historické budově vznikne i „Klenotnice Národního muzea“ s těmi nejvzácnějšími exponáty ze sbírek muzea, v Nové budově pak velkorysá multimediální expozice „Země a život“ a „Dětské muzeum“ zaměřené na nejmenší návštěvníky. Samozřejmostí budou restaurace, kavárny, muzejní obchody, kongresové sály, učebny pro školy, dětské a odpočinkové koutky. Výstavní plocha muzea se díky rekonstrukci zvětší téměř dvojnásobně.

Za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra kultury Daniela Hermana předalo v pondělí 20. dubna 2015 Národní muzeum svou Historickou budovu Sdružení M-P-I Národní muzeum (zdroj: Národní muzeum)

 

(dan)