Národní muzeum převzalo sbírky Muzea dělnického hnutí

2. 9. 2014 | Sbírky Národního muzea budou obohaceny o kolekci dokumentů a předmětů Muzea dělnického hnutí, která mapuje české a československé politické, sociální i kulturní dějiny od poloviny 19. do konce 20. století.

Pero, kterým byla podepsána kapitulace německých vojsk v Praze 8. května 1945.
Ve sbírce je dokumentován veřejný a společenský život, významné události novodobých dějin či tradice profesních skupin. Velmi hodnotnou část sbírky pak představují předměty dokladující každodenní život ve 20. století.

Obraz světoznámého kubistického malíře Emila Filly nebo pero, kterým byla podepsána kapitulace německých vojsk v Praze 8. května 1945. I takové skvosty sbírka obsahuje.

Významná je i pozůstalostní část sbírky, zahrnující předměty a dokumenty, které se vztahují ke známým osobnostem. Národní muzeum získalo také fotografický archiv, fond výtvarného umění s díly Maxe Švabinského, Emila Filly, J. V. Myslbeka a dalších, fond plakátů, maket, militarií a podobně. Nedocenitelná je sbírka i v oblasti zachycení dějin československého muzejnictví v letech 1954–1989.

Národní muzeum převzetím této sbírky plní jednu ze svých základních funkcí – dokumentovat současnost, aby o ní bylo zachováno svědectví pro budoucí generace.
"Naše generace tak nese v tomto smylu odpovědnost nejen za 21. století, ale též za složité, mnohdy i tragické století minulé," říká k tomu generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a dodává: "mnozí by rádi na některé okamžiky historie zapomněli a zničili důkazy. Povinností Národního muzea je naopak nemilosrdně zanechat budoucím generacím i doklady o době a činech, na které nemůžeme být příliš hrdí."

Vybrané předměty představí Národní muzeum svým návštěvníkům v rámci nově budované stálé expozice v Hlavní budově Národního muzea a na speciálních výstavách.

Pro historiky a badatele sbírka představuje zdroj cenných informací o novodobých dějinách naší země.

V současné době probíhá stěhování exponátů do depozitářů Národního muzea v Terezíně. Zatím byla přesunuta logisticky nejobtížnější část – sbírka plastik, sbírka tapisérií a část filmotéky.Online rozhovor

Máte k tomuto tématu nějaké otázky, zajímá vás, jak vůbec probíhají nové akvizice do sbírek Národního muzea?

Ve čtvrtek 4. září od 11.00 do 12.00 proběhne online rozhovor s ředitelem Historického muzea Národního muzea Markem Junkem.

Ptejte se už nyní...Muzeum dělnického hnutí

Muzeum dělnického hnutí vzniklo v březnu 1990 jako muzeum novodobých dějin, zaměřené na sociální dějiny 19. a 20. století. Bylo založeno zejména k převzetí rozsáhlých sbírkových fondů tří muzeí – Muzea Klementa Gottwalda, Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I. Lenina. Hlavním cílem a smyslem činnosti Muzea dělnického hnutí se stalo uchování a ochrana kulturních hodnot a předmětů patřících do movitého kulturního dědictví, shromážděných v jeho sbírkovém fondu a umožnění jejich veřejného využití při výzkumu novodobých dějin.

 

(per)