Diskuse k článku: VIDEO: Jaký bude další osud Palackého mozku?

Odpovědět/Přidat příspěvek
  • <<
  • 1
  • >>
  • Nalezeno 6 příspěvků. Stránka 0 z 1

Vojtěch Klimt
avatar
3. 6. 2015, 13:16

Je to nedůstojné

František Palacký s tím panoptikem nedal souhlas. Učiňme pro něj něco užitečného a uložme to do jeho hrobu. Cítím zatuchlý duch balzamovačů Lenina. 

Prosíková J.
avatar
16. 8. 2015, 17:10

Jaký bude další osud Palackého mozku?

Po rekonstrukci Národního muzea bych vrátila mozek Františka Palackého - Otce národa - zpět, do týchž míst, odkud byl nyní dočasně přemístěn. Tak, jak o tom rozhodli naši předkové před 140 lety. A souhlas tehdy dala i Palackého rodina! To bychom mohli, v přehnaném (doufám!) pojetí, zmodernizovat celé Národní muzeum k obrazu dnešní doby... ! Podle mne nelze tuto otázku řešit podle názoru M. Lukeše: "Současný stav je překonaný, byzantský zvyk, který už nepatří do našeho kulturního prostředí". S touto myšlenkou bych souhlasila,  šlo-li by o mozek "velikána" v dnešní době. Každá doba má své, co je třeba respektovat. Děkuji za prostor k vyjádření se.

Čížková Věra
avatar
16. 8. 2015, 17:34

Jaký bude další osud Palackého mozku?

Pane Klimte, už tím, jak se vyjadřujete o mozku Fr. Palackého  - " uložme TO", je zuneuctění jeho památky. Ostatně, mozek Alberta Einsteina byl rozřezán, prostudován a "šestačtyřicet kousků super vzácné hmoty si dnes můžete prohlédnout ve vitríně filadelfského Mütterova muzea..." (viz: Magazín Právo, 1. 8. 2015, Lenka Hloušková: "Palackého mozek téměř 140 let ve sklenici").

Pavla H.
avatar
26. 5. 2016, 10:26

Berme ohled na Marii Riegrovou

Po smrti Františka Palackého dal jeho syn Jan Křtitel Kašpar souhlas k tomu, aby byl otcův mozek balzamován. Celá rodina Riegrova, tedy rodina Palackého dcery Marie, však byla touto událostí velmi pohoršena. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že Palacký měl lepší vztahy s rodinou své dcery než svého syna, je nasnadě, že bychom na názor Riegrových měli brát ohled. Navíc ze stylu, jakým Palacký píše, vyplývá, že by si jistě nepřál, aby byl jeho mozek po smrti považován za "svaté ostatky". Byl skromným historikem, spisovatelem a politikem a myslím, že by si zasloužil odpočívat v pokoji celý na jednom místě. Možná by též bylo vhodné navštívit Maleč a zeptat se jeho dnes žijících potomků na názor. 

Pavla Hamouzová
avatar
12. 6. 2016, 19:11

Zasloužený klid Františku Palackému

Domnívám se, že jde o velmi závažné rozhodnutí, tudíž se mi internetová anketa, kde může každý vyjádřit svůj názor pouhým kliknutím, aniž by jej musel jakkoli zdůvodnit, nejeví nejšťastněji zvolenou formou. Často se totiž ptám lidí z různých oborů, co o této významné osobnosti vlastně vědí. Bohužel docházím k dosti smutnému závěru. Řada Čechů o Palackém ví pouze tolik, že byl velice významný a že je vyobrazen na tisícikoruně. Proč byl velice významný, na to mnozí jen řeknou, že napsal knihu Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Rozsáhlejší vědomosti o něm jsou bohužel spíše výjimkou. Proto se domnívám, že by bylo vhodnější kupř. rozhlásit, ať každý, komu na osudu Palackého mozku záleží, napíše svůj názor. 

 

Jsem pouhou amatérskou přívrženkyní, nikoli historičkou, avšak dovolte, abych uvedla své argumenty pro dodatečné pohřbení mozku do Lobkovic:

 

·         František Palacký se po celý svůj život neúnavně snažil, aby po něm zůstaly knihy, z nichž se „národovci jeho milí" budou moci vzdělávat a brát si ponaučení. Chtějí-li jej lidé uctívat, pak by bylo vhodné činit tak způsobem, který by jemu samotnému byl milý – t.j. něco si od něho přečíst, neboť právě to bylo jeho cílem. Jeho práce dnes drtivou většinu národa nezajímá, je tedy možné, že řada lidí odmítá pohřbít mozek k jeho tělu z jediného důvodu -  Palacký byl přece významný, tak mu musíme ukázat, jak si ho vážíme. Číst jeho nadčasová díla, to ne, ale uchovávat jeho mozek jako relikvii, to ano. Takovéto uctívání ovšem pokládám za nechutné.

 

·         On sám chtěl být pohřben v Lobkovicích, pokud by jeho přáním bylo, aby mozek byl dán do Vlasteneckého muzea, jistě by se o tom zmínil.  

 

·         Jeho dcera Marie Riegrová byla velmi pohoršena skutečností, že byl otcův mozek vyjmut z těla, naložen do fixační tekutiny a uchován odděleně.

 

·         Ráda bych při této příležitosti připomněla úryvek z úvodu k Dějinám národu českého v Čechách a v Moravě:

 

 „Konečně nezbývá mi než tužebné přání, aby bůh požehnati ráčil dílu tomuto, tak aby hojně posloužilo národu našemu ku poznání sebe samého a k uvědomění se v tom, čím jest a čím býti má. Roznítí-li se kde čtením jeho v srdci ušlechtilém láska ku pravdě a právu, k řádu a králi, ke vlasti a k národu více a více, bude mi to za všecko mé úsilí tou nejmilejší odměnou.

 

Druhý úryvek je z jeho knihy Radhošť:

 

 „Měl bych ovšem ještě ledacos na srdci, nežli umlknu navždy: ale bojím se i unaviti čtenáře hovorností svou, i ubrati sobě více času ku práci jiné, kterou právem požaduje i očekává národ ode mne.

 

Poslední mé slovo jest srdečné a vroucí přání, aby národovci moji milí v Čechách i na Moravě, v jakémkoli postavení se octnou, nikdy nepřestávali býti věrni sobě, pravdě i spravedlnosti!

 

Domnívám se, že výše uvedené citáty dostatečně ukazují Palackého jako člověka, prostého člověka velkého ducha, a jasně vystihují cíle jeho práce, jsou dokladem toho, co on sám pokládal za svůj odkaz a jak si přál, aby na něj bylo pohlíženo budoucími generacemi.

 

Měli bychom Palackého vnímat a ctít nejen jako génia, ale také jako člověka. Ctěme proto jeho vlastní názory a přání, tím mu projevíme to nejkrásnější uznání. 

 

Vždy se ráda poučím z jeho knih, jsem mu velmi vděčná za veškerou práci, kterou pro nás všechny vykonal, a nesmírně mi záleží na tom, aby se mu konečně pomohlo ke klidnému odpočinku. Jeho génius přece stále žije v jeho spisech!

 

Děkuji za pozornost.

 

Pavla Hamouzová

 

 

P.S. Bude-li i nadále uložen na dvou místech, mám mu jít zapálit svíčku do Lobkovic, nebo do Národního muzea? 

Jaroslav Riessner
avatar
27. 10. 2016, 12:36

Vraťte schránu s Palackého mozkem na její místo v NM

Velmi podivné mi přijdou argumenty typu "ať mají jeho ostatky pokoj" (copak si mrtvé tělo něco uvědomuje? a jaký vlastně zažívá mozek uložený ve skříňce na čestném místě "nepokoj"? v čem je to nedůstojné?) anebo "rodina Palackého dcery tím byla pohoršena" (proti tomu lze namítnout, že rodina jeho syna nikoliv a dala s vynětím souhlas).

Argumenty o "byzantských" či "komunistických balzamovacích manýrech" apod. jsou mimo mísu – nejde o pohřeb ostatků současné osobnosti, kdy by nám to všem již přišlo přepjaté, ale o 140 starý akt, který plně odpovídal náladám tehdejší společnosti. Připomenu, že např. celá řada habsburských (tj. i českých) panovníků má svá srdce či jiné tělesné části uchovávané odděleně od těl, ve schránách v klášteře kapucínů ve Vídni; a tento tehdy všeobecně známý fakt měl asi též svůj vliv při dobovém rozhodování, co udělat s tělem "Otce národa", jehož mnozí brali jako neoficiálního, nekorunovaného panovníka Čechů (ač se tak sám nechoval a necítil). Respektujme tehdejší národní rozhodnutí, to samo je též svého druhu památkou!

Hlavně z toho prosímvás neudělejte další pseudokauzu, jak je v Česku zvykem, na níž se budou štípit liberálové a konzervativci a k níž se bude kdejaký politik či aktivista v médiích plamenně vyjadřovat...


  • <<
  • 1
  • >>
  • Nalezeno 6 příspěvků. Stránka 0 z 1