Do Náprstkova muzea dorazilo 2000 let staré božstvo!

17.04.2013 | Odborníci z Národního muzea se budou podílet na restaurování nově objeveného sousoší bohů Amona a Mut ze starověké Núbie. Sousoší bylo objeveno při 5. výkopové sezóně v súdánské lokalitě Wad ben Naga. Podívejte se, jak vzácné sousoší dorazilo do Náprstkova muzea!

 

Archeologická expedice Národního muzea probíhá v místech dávného Merojského království již od roku 2009 a stejně jako v minulých letech, přinesla i tentokrát vzácné objevy. K těm došlo při výzkumu dlouho ztraceného chrámového komplexu – tzv. Týfónia, jenž byl znám pouze ze zpráv evropských a amerických cestovatelů z 1. poloviny 19. století.

Jedním z úspěchů loňské expedice je i nález 75 cm vysokého sousoší boha Amona a jeho manželky Mut, kteří byli do merojského pantheonu převzati v pozměněné podobě z Egypta.

Tato dyáda, předběžně datovaná do 1. století n. l., je jediným známým sousoším daného typu z dob starověké Núbie, a představuje tak důležitou památku súdánské historie, i když se zachovala pouze ve fragmentech. Předpokládá se, že vznikla za vlády krále Natakamaniho a královny Amanitore (1. stol. n. l.), kteří starověkému městu, nacházejícímu se u dnešní vesnice Wad Ben Naga, věnovali značnou stavební pozornost. Zničena byla s největší pravděpodobností po pádu Merojského království (4. stol. n. l.) během nepokojného období spojeného s příchodem křesťanství do oblasti. Na jejím stavu se podepsal i místní velmi nekvalitní pískovec. Ten byl před erozí chráněn polychromovanou vápennou omítkou.

Ze Súdánského národního muzea bylo sousoší za přísných bezpečnostních opatření převezeno do Náprstkova muzea, kde bude našimi odborníky restaurováno a konzervováno. 120 kilogramů vážící bedna, obsahující 103 kousků starověké "skládačky", dorazila do muzea v úterý 17. dubna.

Pavel Onderka drží v ruce hlavu sousošíA jak se bude dále postupovat? Již v Súdánu byla provedena virtuální rekonstrukce díla, kterou umožnil speciální 3D skener. Ten expedice používala přímo v terénu, což není v archeologických kruzích stále příliš běžné a spíše je využíván přímo v muzeích.

V Náprstkově muzeu budou pomocí tohoto trojrozměrného skeneru jednotlivé fragmenty sousoší znovu zdokumentovány. Následně bude vytvořen konečný virtuální model sousoší, který umožní výrobu chybějících částí pomocí tzv. 3D tisku na speciální tiskárně.

Současně dojde ke zpevnění pískovcových fragmentů a zafixování vápenné omítky, kterou byl pokryt povrch sousoší. To představuje relativně zdlouhavý proces, na který však máme díky domluvě se súdánskou stranou dostatek času.

Předměty by se do Súdánu měly vrátit přesně za rok, tedy na počátku dubna 2014. Před tím však plánujeme restaurované sousoší vystavit, aby se návštěvníci mohli seznámit nejen s unikátní 2 000 let starou památkou, ale i s prací našich odborníků.

Autorka článku: Kateřina Perglová


KAM DÁL?  

Vykopávky v Súdánu přinesly jedinečné nálezy

Češi objevili ztracený chrám. Ležel pod súdánskými písky

Online rozhovor s archeologem Pavlem Onderkou z dubna 2012

 

(dan)